Düğünde takılan takılar kimin sorusuna Yargıtay son noktayı koydu. Herhangi bir ayrılık durumunda takılar erkeğe mi verilir yoksa kadına mı, ortak içtihatle çözümlendi.

Birlikte bir ömür geçirmek için yapılan evlilikler bazen boşanmayla sonuçlanıyor. O çok severek evlenen çift birden düşman kesiliyor. Eşya paylaşımı olay oluyor ama en çok da takıların kimin olduğu konusunda problem yaşanıyor. Bu soruna Yargıtay’ın 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) son noktayı koydu ve “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” diye karar verdi.

KİM TAKARSA TAKSIN TAKILAR KADININ

Ortak içtihatle verilen kararda kadına ya da erkeğe takılan takılar ve paralar, kim takarsa taksın kadına verilecek. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan konuyu şöyle açıkladı: “Düğünde takılan ‘ziynet eşyası’ ve ‘takı paraları’ hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına ait sayılır. Yargıtay 2, 3, 6, 8. Hukuk ve HGK ortak içtihadı”

KARARLAR DEĞİŞTİ

Bir süredir boşanma davalarında aile mahkemeleri bunun tam tersi yönünde kararlar alıyordu ve Takı kime takılmışsa onundur. Kocaya takılmışsa, kocanındır” şeklinde kararlar çıkıyordu. Yani erkeğe takılan takılar erkeğin “kişisel malı”, kadına takılanlar da kadının “kişisel malı” sayılıyordu.

Ancak, Bursa’da boşandığı eski eşine dava açan bir kadın, düğünde takılan altınların kendisine iade edilmesini istemişti ancak mahkeme bu eski kararlar ışığında kısmen kabul etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi temyizde, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına “bağışlanmış” sayılacağına karar verdi ve “kadına aittir” kararına vardı.