Sağlıklı Bir Evlilik İçin Çiftlerin Olgunluk Türleri Ne Olmalıdır?


Sağlıklı bir evlilik

Evlilik, yaşadığımız çağın en kutsal kurumlarından biri sayılan ailenin temelini oluşturmaktadır. Bireylerin mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için her şeyden önce aile sağlıklı bir evlilik ile çevrelenmelidir. Sağlıklı bir evlilik yürütmek ise oldukça zor bir iş olarak görünmesine karşın yakalandığında oldukça huzur veren ve gözümüzde büyüttüğümüz kadar da zor olmayan bir sonuç değildir.

Sağlıklı bir evlilik

Her şeyden önce mutlu bir evlilik kişiler arası saygı, sevgi, güven ve anlayış temelleri üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda bu temeller evliliği güçlendiren ve kişiler arası iletişimin de sağlıklı  olmasını sağlayan faktörlerdir. Bu faktörlerin olmadığı evlilikler maalesef sağlıklı bir evlilik olarak nitelendirilememektedir.

Bunlara ek olarak sağlıklı bir evlilik yürütebilmek için kişiler arasında olmazsa olmaz bir diğer faktör olgunluk düzeyleridir. Peki, sağlıklı bir evlilik içinde çiftlerin olgunluk düzeyleri nasıl olmalıdır? Sağlıklı bir evlilik için olgunluk düzeylerinin uyumu tek başına yeterli midir?

Sağlıklı Bir Evliliğin Olgunluk Düzeyi Nedir?

Öncelikle her ilişkinin kendisine has dinamikleri olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Her ilişki kendisine ait karakteristik özellikler barındırır. Bu özellikler bazı çiftler için uzak durulması gereken şeyler olsa da bazıları için olmazsa olmazdır. Bu nedenle sağlıklı bir evlilik nasıl olmalıdır sorusunun çok net cevapları yoktur.

Birkaç genel kabul dışında her aşk kendisine özeldir. Buna karşın biraz önce değinildiği gibi bir ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için olması gereken bir takım genel kurallar da vardır. Çiftler birbirlerini tanımalı ve karşısındaki partnerinin özelliklerini ve yapısını bilerek yola devam etmeli ya da etmemelidir.

Sağlıklı bir evlilik

Evliliğe giden süreçte bu karşılaştırmayı yapmak oldukça önemlidir. Bunlardan biri de çiftlerin olgunluk düzeyleridir. Örneğin çocuksu ve narin yapıya sahip bir kadın ile sert ve kuralcı bir erkeğin ilişkisi kesin olmamak ile birlikte çoğu zaman uyumsuz olabilmektedir. Bu örnekte kadın beklediği ilgi ve narinliği karşısındaki erkekten görememek ile birlikte erkek de beklediği ciddiyeti kadından bulamayacaktır. Bu nedenle bu örnekte olduğu gibi olgunluk düzeyi ilişkiyi etkileyecek ve ilişki sağlıksız bir yapıya bürünecektir. Sağlıklı bir evlilik için evlilik öncesinde bu olgunluk düzeylerinin iyice analiz edilmesi gerekir.

Evlilikte olgunluk düzeyine genel olarak bakıldığında kadın ve erkek için aynı olmak koşulu ile bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilme, kendi problemlerini çözebilme, bağımsız karar verebilme yetisi ve belirli kabullerinin oturmuş olması gibi özellikler olgunluğu belirler. Bu özelliklere ulaşamamış kişiler evlilik için olgun düzeyde kabul edilmemelidir. Aksi halde sağlıklı bir evlilik gerçekleşmemiş olacaktır. Böylesi bir evlilik için bireyler arası iletişim çok güçlü olmalıdır ki henüz evlenmeden birbirlerini tanımaları ve olgunluk düzeylerinin uyumunu görmelidirler.

Sağlıklı Bir Evlilik

Bazen ise olgunluk seviyeleri arasında biraz fark bulunması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki evlilik bir uyum ve denge gerektirmektedir. Birey kendisinde olmayan bir özelliğin karşısındaki kişide bulunmasını isteyebilir. Bu nedenle evlilik ve ilişkiler genel ve değişmez kurallara bağlı değil, aksine kişiye ve kişiler arasındaki iletişime bağlıdır. Yani kalıp ve yargılardan biraz kendinizi sıyırmalı ve karşınızdaki insan ile dengeyi yakalamaya çabalamalısınız. Her evlilik ve ilişki biraz çaba ister bunu da eklemeliyiz.

Sağlıklı Bir Evlilik

Olgunluk Düzeylerinin Uyumu Nasıl Anlaşılır?

  • Her şeyden önce uyum, gözle görülür bir takım kurallar bütünü değildir, hissetmek gerekir. Bu nedenle karşımızdaki kişiden bize benzer belirli davranışları beklememek gerekir.
  • Sağlıklı bir evlilik kişilerin birbirine benzemesi ile mümkün olmaz. Bu nedenle olgunluk düzeylerinin farkına bakmaktan çok çiftlerin arasındaki uyum ve dengenin gözetilmesi gerekir.
  • Sağlıklı bir evlilikte önemli olan kişilerin birbirini tamamlamasıdır. Örneğin kişisel hayatında ciddi ve sert gibi görünen bir kadın daha yumuşak, daha güler yüzlü ve daha çocuksu bir erkek ile vakit geçirmekten zevk alabilir. Böylece onun yanında kendisini daha rahat hisseder. Bu gibi durumlarda olgunluk seviyeleri farklı olsa bile çift arasındaki uyum maksimum olduğu için sağlıklı bir evlilik söz konusu olacaktır.
  • Evlilikte olgunluk üzerinde kişilerin tek tek olgunluk düzeylerinin yanı sıra çift halindeki olgunluk düzeyi de belirleyicidir. Çiftin sorunlarını aşabiliyor olması, evliliğin gereklerini yerine getirebiliyor olması ve birbirlerine yetebilmeleri bu açıdan önemlidir.

Sağlıklı Bir Evlilik

Sağlıklı bir evlilik iletişime dayanır. Bu nedenle iletişim her türlü problemin çözümü olacaktır. Olgunluk düzeyi karşılaştırması yapmadan önce kişilerin birbirlerinin yanında mutlu, huzurlu, güvenli ve paylaşımcı olup olmadığına bakmakta yarar olacaktır.


Pemmbe

Pemmbe.com 2015 yılından bu yana yayında olan moda, güzellik, sağlıklı yaşam, aile, çocuk, kültür-sanat, eğlence, ilişkiler, kariyer gibi kadınları ilgilendiren konular yer alıyor.