Mobbing Nedir?


Mobbing

Günlük hayatımızın büyük bir bölümünü işyerinde çalışarak geçirmekteyiz. İş yoğunluklarımız bazen olabildiğince artabilmektedir. Bu durum da mobbingi doğurabilmektedir. Mobbing, iş ortamınızdaki sözlü veya fiziki olarak maruz kaldığınız davranış sonucu psikolojik tacizin oluşmasına zemin hazırlanmasıdır. Özellikle ast-üst ilişkilerinin belirgin bir şekilde bulunduğu ortamlarda üst pozisyonundaki kişi tarafından astlara yönelik yapılan ve uzun süre devam etmesi halinde kişide ruhsal olarak sorunlara yol açan bir durumdur. Ruh sağlığı için ciddi rahatsızlıklara neden olan mobbingin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Mobbing

Mobbinge Uğradığınızı Nasıl Anlarsınız?

Hemen hemen birçok iş yerinde olumsuz durumlara rastlanılabilmektedir. Bu karşı taraftan kaynaklı olduğu gibi sizden de kaynaklanabilir. Yaşadığınız her tatsız olayı mobbinge bağlamak ise doğru değildir. Mobbinge uğrayıp uğramadığınızı anlamanız için kendinize bazı sorular sormanız gerekmektedir. Mobbing olduğunu düşündüğünüz davranışın en az 6 ay kesintisiz devam etmesi gerekmektedir. Mobbingin varlığından söz edilebilecek durumlar;

  • Maruz kalınan kötü davranışlar sürekli ve sık bir şekilde devam ediyorsa,
  • Bu davranışları yapan kişi onunla iletişim kurmanızı engelleyerek sorularınızı hep olumsuz cevaplıyorsa,
  • Doğal haklarınız olan yemek, çay, kahve molalarınız ciddi derecede bölünüp kısıtlanıyorsa,
  • İşten çıkarma gibi durumlarla tehdit altındaysanız,
  • İş arkadaşlarınızın yanında küçük düşürülüyorsanız,
  • Becerilerinizin çok üzerinde veya çok altında işlerle görevlendiriliyorsanız
  • Normal olan her hareketiniz sürekli raporlanıyorsa
  • İşyerinizde size karşı ayrımcılık yapılıyorsa ve bu durumda dedikodularınız yapılıyorsa,
  • İşyerinde yapılan etkinliklerden mahrum bırakılıyorsanız.
Mobbing

Mobbinge Uğradığınızda Ne Yapabilirsiniz?

Mobbing denilen durumun altındaki neden karşıdaki kişiyi yıldırarak istifa etmesini sağlamaktır. Mobbing yapan kişi, size açık bir şekilde işten ayrılmanızı söylemez ama yaptıklarıyla sizi buna zorlar. Mobbinge uğradığınız zaman işten ayrılmak onların amacına ulaşmasını sağlamak olacağı için bunu yapmamalısınız. Aksine işe daha da sıkı sarılarak bu mobbingin size karşı işe yaramadığını göstermeniz gerekmektedir. İşyerinde bulunduğunuz süre zarfında kendinizi tamamen işinize verirseniz hem mobbingten minimum seviyede etkilenirsiniz hem de işinize sarılmanız karşınızdaki kişiyi mobbingten vazgeçirebilir. Ayrıca mobbing karşısında sessiz kalıp haklarınızı aramazsanız bu karşıdaki kişiye cesaret verecek ve zorbalıkların artmasına neden olacaktır.


Pemmbe

Pemmbe.com 2015 yılından bu yana yayında olan moda, güzellik, sağlıklı yaşam, aile, çocuk, kültür-sanat, eğlence, ilişkiler, kariyer gibi kadınları ilgilendiren konular yer alıyor.