Eğitim, Sanat, Kültür: Antik Yunan Toplumunda Kadınlar Nasıl Yaşıyordu?


Antik Yunan Toplumunda Kadınlar

Antik Yunan toplumunda kadınlar zamanlarının çoğunluğunu evde geçiriyordu ve özgürlükleri oldukça kısıtlıydı. Günümüzde de yaşanan kadın hakları ve kadınların yaşadığı eşitlik problemleri Antik Yunan döneminde de gündemde olan konulardandı.

Kadınların çoğu toplumdaki rollerinden memnun değildi. Kadın erkek eşitliği Antik Yunan toplumu için söz konusu değildi. Kadınların yaşam kalitesi eşlerinin ya da babalarının zenginlik derecesine göre değişiyordu. Ama zengin olmaları bu kadınların özgür oldukları anlamına gelmiyordu.

Antik Yunan Toplumunda Kadınlar

Antik Dönemde Kadınlar İçin Ev Hayatı

Antik Yunan toplumunda kadınlar evde vakit geçiriyorlardı ve yaşam alanları bunula kısıtlıydı. Erkekler ise çoğunlukla devlet işlerinde çalışıyorlardı. Kadınlardan beklenen görevler arasında çocuk doğurmak ve çocuğu yetiştirmek vardı. Bu görevler dışında da ev işlerinin sorumluluğunu almak ve ev ekonomisini yöneten kişi olmak kadının yapması gerekenler arasındaydı.

Antik Yunan toplumunda kadınlar erken yaşta evleniyorlardı ve 13-15 gibi yaşlarda neredeyse tüm ev ve ailenin sorumluluğu onlara veriliyordu. Evlilik de erkeklerin mutluluğu ön planda olacak şekilde gerçekleştiriliyordu ve kadınların evlilik konusunda da pek söz hakları yoktu. Genelde evlilikler aileler arasındaki stratejik anlaşmalarla gerçekleştiriliyordu, sevgi önemsenmiyordu. Mümkünse bir erkek çocuk doğurmaları bekleniyordu. Çünkü kız çocuklarının varlığı ekonomik olarak bir yük gibi görülüyordu.

Ayrıca evden çıkmaları hoş karşılanmıyordu. Kadınlar kısıtlayıcı bir hayat yaşıyordu ve evin dışına çıkmak onlar için çok zordu. Bu da sosyal hayatlarının olmamasına sebep oluyordu ve arkadaş edinmelerini güçleştiriyordu. Tek başlarına sokağa çıkma gibi bir durumları yoktu, sokağa çıkabilmeleri için yanlarında bir refakatçi bulunmalıydı. Eğer evlerine misafir gelirse kadın ve erkek ayrı odalarda zaman geçiriyordu.

Antik Yunan Toplumunda Kadınlar

Antik Yunan toplumunda Atinalı ve Spartalı kadınlar arasında bazı farklılıklar mevcuttu. Annelik Spartalı kadınlar için oldukça önemliydi ve anne olan kadınlar olmayanlara göre daha üst bir konumdaydı. Atinalı kadınların aksine Spartalı kadınların erken evliliği tercih edilmiyordu. Sparta toplumunda kadınlar savaşçı olarak yetiştiriliyordu ve toprak sahibi olma hakları vardı. Bu kadınların eşleri uzun süre askere gittikleri zaman evin tüm sorumluluğu ve kontrolü onların oluyordu. Kocaları öldüğü zaman da yeniden evlenme haklarına sahiptiler.

ütülemeden ütülü gibi

Antik Yunan Kadınlarının Çalışma Hayatı

Antik Yunan toplumunda kadınlar her ne kadar kısıtlayıcı bir hayat yaşıyor olsa da din onlar için oldukça önemliydi. Hatta din onlar için bir kariyer kapısıydı. Dini yapı içinde belli bir statüye sahip olan kadınlara kamu nüfuzu sağlanırdı. Yine de genel olarak çalışabilen kadın sayısı çok azdı.Dönemin diğer en yaygın mesleklerinden biri ise seks işçiliğiydi. Bu kadınlar genelevlerde çalışırlardı ve toplumun her kesiminden insana hizmet etmeleri istenirdi. E

ğitim seviyesi oldukça yüksek olan, enstrüman çalabilen, kültürlü seks işçileri de vardı. Bu kadınlara toplumda hetaira ismi verilirdi ve son derece akıllı kadınlardı.

Antik Yunan toplumunda kadınlar dansözlük, müzisyen ya da düşünür gibi mesleklere de sahipti. Hatta bu meslekler için eğitim alabilecekleri bir yer bulunuyordu ve burada kendilerini geliştiriyorlardı. Kadınların devlet işleri ve siyaset gibi alanlarda rol almaları mümkün değildi. Ancak Spartalı kadınların Atinalı kadınların tersine devlet yönetiminde rol oynama ve askeri alanda yardım etme gibi hakları vardı.

ütülemeden ütülü gibi

Antik Yunan’da Kadınlar İçin Eğitim

Antik Yunan toplumunda kadınlar yine kadınlar tarafından eğitiliyordu ve bu eğitim konuları genelde ev hanımlığı, ev içi sorumluluklar ve görevler, annelik ve cinsellik üzerineydi. Spartalı kadınların eğitime ulaşmaları daha mümkündü çünkü Sparta toplumunda kadınlara oldukça önem veriliyordu. Sparta’da bazı soylu kadınlar rahatlıkla edebiyat, sanat, spor alanlarında eğitim alabiliyordu.

ütülemeden ütülü gibi

Kültür ve Sanat

Antik Yunan toplumunda kadınlar sanatta da önemli bir yer edinememişti çünkü bu alanda da erkekler tarafından istenmiyorlardı. Yine de bazı kadınlar sanatta yer edinmeyi başarabilmişti. Bunlardan biri şair Sappho isimli bir kadındır. Plato’nun da etkilendiği bu kadın şarkı ve şiirleriyle toplum için önemli birisi olmuştu. Kora da bilinen başka sanatçı kadınlardan biridir. Bu kadın da özellikle kabartma modellemesiyle toplumda tanınmayı başarmıştır.

Timarete Antik Yunan’da sanat konusunda önemli bir yere sahip olan kadınlardandı ancak resimleriyle ön plana çıkan bu kadın hakkında bilgiler kısıtlıdır. Antik Yunan toplumunda kadınların sıkıntısını çektiği toplumsal cinsiyet rollerini eleştirmiştir.


Pemmbe

Pemmbe.com 2015 yılından bu yana yayında olan moda, güzellik, sağlıklı yaşam, aile, çocuk, kültür-sanat, eğlence, ilişkiler, kariyer gibi kadınları ilgilendiren konular yer alıyor.