• Pekin

    Pekin Deklarasyonu Nedir?

    1975 yılından itibaren kadın hakları ile ilgili olarak sivil toplum ve dünya devlerinin de katılımının olduğu dört büyük konferans düzenlenmiştir. 4-15 Eylül 1995 tarihinde Pekin’de...